Žemės sklypų kadastriniai (geodeziniai) matavimai atliekami koordinuojant žemės sklypo posūkio taškus, esamus statinius, žemės naudmenų kontūrus, inžinerinius tinklus.
Turint šią informaciją yra sudaromas geodezinis planas, kuriame yra tikslus sklypo plotas, nustatyti servitutai, pažymimi objektai, kuriems nustatytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, bei kiti apribojimai.
Pagal tai rengiama kadastrinių matavimų byla, kurioje apskaičiuojama sklypo vertė, paruošiama naudmenų eksplikacija, surašomas ribų paženklinimo aktas.
Kadastriniai (geodeziniai) matavimai atliekami savininko prašymu suderinant darbų atlikimo terminą, laiką ir kainą.

Geodeziniams matavimams atlikti reikia pateikti šiuos dokumentus:

  • Sklypo teisinę registraciją (registro pažymėjimą, pirkimo-pardavimo sutartį);
  • Preliminarų (arba geodezinį) žemės sklypo planą;
  • Jei sklype yra statiniai, jų teisinę registraciją (registro pažymėjimą);
Uždaryti meniu