Žemės sklypų ribų pertvarkymas atliekamas:

  • Padalijant žemės sklypą į du ar daugiau sklypų, atidalijant vieną ar daugiau žemės sklypo dalių iš bendrosios nuosavybės teise valdomo žemės sklypo;
  • Sujungiant du ar daugiau žemės sklypų į vieną žemės sklypą;
  • Sujungiant du ar daugiau žemės sklypų į vieną žemės sklypą, keičiant gretimų žemės sklypų ribas (atliekant amalgamaciją);
  • Paskirties keitimas;
  • Prašymo užpildymas žemes sklypo formavimo ir pertvarkymo projektui rengti.

Žemės sklypų formavimo pertvarkymo projektui atlikti reikia pateikti šiuos dokumentus:

  • Sklypo teisinę registraciją (registro pažymėjimą);
  • Preliminarų (arba geodezinį) žemės sklypo planą;
  • Jei sklype yra statiniai, jų teisinę registraciją (registro pažymėjimą);
  • Žemės sklypo formavimo pertvarkymo projekto reikalavimai (jeigu yra išduoti, paslaugos žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinės sistemos (ZPDRIS) numeris).
Uždaryti meniu